Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

NASZA SZKOŁA


BEZPIECZNA SZKOŁA

CERTYFIKAT BEZPIECZNY PRZEJAZD

GIODO

URZĄD GMINY TERESPOL

Programy realizowane w szkole

Mamo, Tato wolę wodę !

DYPLOM

MLEKO Z KLASĄ

WYJAZD PRZEDSZKOLAKÓW NA PIECZONEGO ZIEMNIAKA DO KODNIADrukuj

Wszawica to nie wstyd!Drukuj

OWOCE I WARZYWA W SZKOLEDrukuj

 • 12/10/2017

OWOCE I WARZYWA W SZKOLEUprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyą‡ dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.

W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywaą‡ owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz braą‡ udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawią‡ wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:

 • owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
 • warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
 • soki: owocowe, warzywne, mieszane

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.

Produkty mleczne objęte programem to:

 • mleko białe
 • jogurt naturalny
 • kefir naturalny
 • serek twarogowy

W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.

Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” za jakośą‡ owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialnośą‡ ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół. Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in.
do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostaą‡ przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówią‡ przyjęcia tych produktów i zgłosią‡ taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskaą‡ na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.

PLAN LEKCJI 2017/2018Drukuj

Pismo Pani Minister Edukacji NarodowejDrukuj

 • 05/09/2017

Obrazy: strony-od-broszuramen1b.jpg

STYPENDIUM SZKOLNEDrukuj

 • 23/08/2017

Stypendia szkolne, że wnioski  o przyznanie  stypendium  szkolnego  należy składaą‡ w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017 r.
Druki wniosków można pobraą‡ bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu lub ze strony www.gopsterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 w zakładce: DOKUMENTY -> Stypendia szkolne.
Informacje na temat zasad otrzymania stypendium oraz składania wniosków można uzyskaą‡ pod numerem telefonu  83 375 37 48. Osoba do kontaktu: B. Chwesiuk.
Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku nie przekraczającego 514,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Zdrowo na sportowo :)Drukuj

 • 26/06/2017
 • 2344 czytań

 

RAJD ROWEROWY

       

Obrazy newsów: rower1.jpg

Dnia 20.06.2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego stawili się w szkole swoimi jednośladami by po godz.8:00 wyruszyą‡ na rajd rowerowy. Uczniowie klasy IVA i IVB byli uczestnikami rajdu po raz pierwszy, ponieważ niedawno zdali egzamin

 

na kartę rowerową. Informacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym udzielił pan dzielnicowy J. Drygulski, który w tym dniu gościł w naszej szkole. Najpierw opiekunowie SU sprawdzili listę obecności, zebrali zgody rodziców, karty rowerowe i przeczytali regulamin rajdu. Następnie sprawdzili stan techniczny rowerów. O godz. 8:15 całą grupą wyruszyliśmy w drogę – Małaszewicze, Kobylany, Terespol. Trasa była bezpieczna ponieważ poruszaliśmy się po ścieżkach rowerowych. Po 45 min byliśmy już na terenie kąpieliska w Kobylanach gdzie byliśmy świadkami otwarcia wystawy poświęconej jednemu z bohaterów obrony Twierdzy Brześą‡, zwiedzaliśmy muzeum, jedliśmy śniadanie na plaży i podziwialiśmy wspaniałe widoki wokół akwenu wodnego. Po godz. 10:00 dotarliśmy do GCK w Kobylanach. Tam zostaliśmy ciepło przyjęci przez P. Magdalenę Romaniuk, która oprowadziła nas po Urzędzie Gminy, gminnej bibliotece oraz zapoznała z wakacyjną ofertą GCK. Dziewczynki z kl. IV założyły karty biblioteczne i wypożyczyły książki na wakacje. Następnie udaliśmy się do restauracji „Galeria Smaków” w Terespolu na smaczny obiad. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do lodziarni na pyszne lody. Około godz. 14:00 wróciliśmy do domu cali i zdrowi. Już nie możemy się doczekaą‡ następnego rajdu! – często powtarzali uczniowie kl. IVA i IVB.

 

                                                                                              I. Markowska

                                                                                             A. Wołosiuk

Akcja ekologicznaDrukuj

 • 26/06/2017

 

Obrazy newsów: telef.jpg

         Już po raz drugi nasza szkoła bardzo aktywnie włączyła się do akcji zbiórki  zużytych telefonów komórkowych. Tym razem w związku z „Dniem Ziemi” uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: 

„ODDAJ ZUŻYTY  TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Celem akcji było promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, szczególnie wśród ludzi młodych oraz zbiórka zużytych  telefonów komórkowych, które stanowią ogromne zagrożenie dla naszego  środowiska naturalnego, ponieważ zawierają metale ciężkie takie jak np. kadm i ołów. Wyrzucone telefony komórkowe mogą również zatruą‡ znaczne ilości wody i gleby. Ponadto za udział w akcji przewidziane są cenne nagrody, których wartości zależą od ilości zebranych telefonów w kilogramach. 

Uczniom kl. II-VI, rodzicom oraz nauczycielom Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach udało się zebraą‡ 5 kg telefonów.

Dziękujemy za włączenie się w akcję i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników konkursu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 A. Wołosiuk

4,870,905 unikalne wizyty