POBIERZ

 

Szanowni Rodzice,

nieobecność dziecka w przedszkolu

należy zgłaszać dnia poprzedzającego tę nieobecność

do godz. 16:00

 

Numer do zgłaszania nieobecności dziecka (wyłącznie sms)

 

885-260-280

 

o treści:

 

imię, nazwisko, grupa

Przedszkole Małaszewicze