Informacja o rekrutacji do przedszkola

na rok szkolny 2021/2022Informujemy, że 11 kandydatów,

których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz potwierdzili wolę zapisu dziecka do przedszkola,

zostało przyjętych na rok szkolny 2021/2022.

Jeden kandydat nie został przyjęty ze względu na niespełnienie kryterium wieku.

Po zakończonym I etapie rekrutacji przedszkole dysponuje

9 wolnymi miejscami.