Nawigacja

Artykuły: Przedszkole

SZKOŁA DO HYMNU

Dziesiątego listopada w przeddzień Święta Niepodległości o godzinie 11.11 cała społecznośą‡ naszego przedszkola włączyła się do kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła do hymnu”. Tym razem wszystkie przedszkolaki podczas uroczystego spotkania wspólnie odśpiewały "Mazurka Dąbrowskiego". Piękną postawą, odświętnym strojem i śpiewem pełną piersią mali Polacy okazali miłośą‡ oraz oddali hołd swojej Ojczyźnie.
MOBILNE PLANETARIUM

Dziś już niemal wszystkie maluchy na co dzień korzystają z elektronicznych zdobyczy techniki. Warto zadbaą‡ o to, by stosowane przez nie technologie nie czyniły szkód, były używane z umiarem i przede wszystkim niosły młodym użytkownikom jedynie korzyści.

Mamy nadzieję, że wizyta mobilnego planetarium, która odbyła się w naszej placówce 4 listopada 2022 r., zaspokoiła dziecięcą potrzebę poznawania świata techniki, rozbudziła w przedszkolakach zainteresowanie kosmosem, przyrodą i pozwoliła się zrelaksowaą‡.

Leżąc lub siedząc na mięciutkiej podłodze w nadmuchiwanej kopule planetarium przedszkolaki uczestniczyły w seansie filmu "Magiczny globus". Projekcja filmu była tym większą atrakcją, że przedszkolaki znalazły się w samym centrum wydarzeń i mogły niemal sięgnąą‡ nieba. Dzieci dowiedziały się z filmu, jak to się dzieje, że mamy pory dnia i pory roku oraz jakie znaczenie ma ich rytm dla życia wielu gatunków roślin i zwierząt na Ziemi.

Na pewno była to cenna lekcja.


PAŹDZIERNIKOWY DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

W piątek 28 października przedszkolaki odwiedziła Pani Jesień z porcją dziecięcej literatury. O tym, że czytanie dzieciom jest bardzo ważne i potrzebne nie trzeba nikogo przekonywaą‡, a już na pewno nie naszego niezwykłego gościa... Dzieci były oczarowane zarówno książeczką Heleny Bechlerowej, pt. "Kolczatek", jak i samym czytającym gościem... Pani Jesień okazała się niezwykle wnikliwym miłośnikiem literatury. Przedszkolaki z uwagą wysłuchały utworu, by potem odpowiedzieą‡ Pani Jesieni na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Trzeba przyznaą‡, że dzieciaki spisały się na medal...

To już drugie spotkanie promujące głośne czytanie dzieciom...

Ciekawe, kto poczyta nam w listopadzie.

 SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI SOK 22/23

W piątek 28 października Wiewiórki, Liski i Jeżyki uczestniczyły w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei z Posterunku w Małaszewiczach. Edukacja dla bezpieczeństwa jest niezwykle ważna już od najmłodszych lat, a ta dotycząca bezpieczeństwa w pobliżu torów kolejowych, w takiej miejscowości jak nasza, nabiera szczególnej rangi.

Nasi goście w przystępny sposób przedstawili przedszkolakom zasady bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w tym na przejazdach kolejowo- drogowych. Przypomnieli jak należy odpowiednio zachowaą‡ na dworcu, na peronie, w pociągu oraz podczas przechodzenia przez tory w miejscach do tego wyznaczonych. Dzieci miały również okazję zapoznaą‡ się z ubiorem jaki obowiązuje funkcjonariuszy w trakcie pełnionej służby. Szczególnym zainteresowaniem przedszkolaków cieszyły się narzędzia pracy naszych gości.

Dziękujemy funkcjonariuszom SOK za poświęcony przedszkolakom czas i niezwykle cenną lekcję bezpieczeństwa.DZIEŃ ZIEMNIAKA 22/23

We wtorek18 października świętowaliśmy w naszym przedszkolu Dzień Pieczonego Ziemniaka. W tym dniu wszystkie grupy uczestniczyły w licznych zabawach inspirowanych głównym bohaterem dnia- ZIEMNIAKIEM. Dzieci przyswoiły sobie wiele ciekawostek i informacji na temat ziemniaków: poznały potrawy, które mżna z nich przyrządzią‡ oraz różne nazwy, którymi w zależności od regionu nazywa się ziemniaki. Starszaki poznały także ciekawą historię ziemniaka, który przybył do Polski w XVII wieku i od tamtej pory nieustannie króluje na naszych stołach.

Wstępem do wspólnego świętowania były wesołe zabawy integracyjne i rytmiczne na boisku, w których z radością uczestniczyły wszystkie Jeżyki, Liski i Wiewiórki. Gwoździem programu było oczywiście ognisko przygotowane przez rodziców. Dzieci miały okazję posmakowaą‡ nie tylko pieczonych, pysznych ziemniaczków, ale także aromatycznych kiełbasek. Po takim posiłku dzieci z energią i uśmiechem na buzi mogły skorzystaą‡ ze sprzętów terenowych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie święta rodzicom naszych wychowanków!


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 22/23

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nasze przedszkolaki również chciały podziękowaą‡ swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za uśmiech, życzliwośą‡ i trud włożony w ich wychowanie. Tegoroczną uroczystośą‡ z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowały najstarszre grupy przedszkolaków: Liski i Wiewiórki. Nieco później, bo w poniedziałek 17 października, w przepięknej jesiennej scenerii, przejęte doniosłą chwilą przedszkolaki zaprezentowały pełen humoru program artystyczny, który na twarzach zgromadzonych gości wywołał nie tylko uśmiech, ale i wzruszenie. W uroczystości uczestniczyli pracownicy przedszkola oraz przedstawiciele Rady Rodziców, a także najmłodsze przedszkolaki Jeżyki. Były życzenia i miła, jesienna niespodzianka dla każdego pracownika. Za częśą‡ artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po występie małych artystów głos zabrała pani dyrektor Kartarzyna Krawczyk, która skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów.

Serdecznie dziękujemy Liskom i Wiewiórkom oraz wychowawcom grup: pani Marzenie Korzeniewskiej i pani Urszuli Kaliszuk za wspaniale przygotowaną uroczystośą‡.MIą˜DZYNARODOWY DZIEŃ DZIEWCZYNEK 22/23

 

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek to jeszcze mało popularne święto. Ustanowione zostało w 2011 roku przez Zgromadzenie Narodowe ONZ i obchodzone jest rokrocznie 11 października.

W naszym przedszkolu szczególny Dzień Dziewczynek uczciliśmy we wtorek, 11 października po raz pierwszy. Dotąd dziewczynki dzieliły swoje święto z paniami i obchodziły je 8 marca w Dniu Kobiet. Jednak małe dziewczynki zasługują na pełnię uwagi dlatego w tym wyjątkowym dniu we wszystkich oddziałach przedszkolnych nie zabrakło niespodzianek, upominków oraz wspaniałej zabawy, której adresatkami były właśnie dziewczynki z grup Jeżyków, Lisków i Wiewiórek. Każda z nich otrzymała prezent oraz legitymację Super Dziewczynki, a także pamiątkowy dyplomik. Chłopcy składali dziewczynkom życzenia, śpiewali "Sto lat", zaprosili do wspólnej zabawy przy muzyce. Szacunek i uprzejmośą‡ należą się dziewczynkom, tak jak chłopcom każdego dnia, nie tylko od święta. Uroczystośą‡ pozwoliła nam przypomnieą‡ przedszkolakom, że mimo różnic, a właściwie to dzięki nim możemy wspólnie tworzyą‡ niepowtarzalną grupę, wyjątkową społecznośą‡ przedszkolną, wspaniały świat.

Dużo emocji i radości dostarczyły dzieciom quizy na temat ulubionych dziewczęcych zabawek i bajek. Sale przedszkolne udekorowane były kolorowymi balonami. Dzień dziewczynek dostarczył dzieciom dużo wrażeń, śmiechu i radości, a każda dziewczynka na pewno poczuła się wyjątkowo.
WRZEŚNIOWY DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Ostatni piątek września obfitował w wyjątkowe wydarzenia... Oprócz uroczystych obchodów Dnia Chłopaka były także inne niespodzianki... Przedszkole odwiedził ktoś niezwykły- po obiedzie przyszła do nas Myszka Minnie, która tak jak dzieci uwielbia bajki i swoich bajkowych przyjaciół. Dzięki naszemu wspaniałemu gościowi dzieci na chwilę w niemal magiczny sposób przeniosły się w świat bajek i fantazji. Wystarczyło na chwilę zamknąą‡ oczy i posłuchaą‡ czytanych przez Myszkę opowieści, by oczyma wyobraźni ujrzeą‡ bajeczny świat.

Czytanie jest bardzo prostym i skutecznym sposobem na inwestowanie w rozwój dziecka. O jego zaletach nie trzeba chyba nikogo przekonywaą‡... Czytając dzieciom rozwijamy nie tylko ich kompetencje językowe i komunikacyjne, rozwijamy i pobudzamy wyobraźnię, rozwijamy empatię, kształtujemy wrażliwośą‡ budujemy poczucie własnej wartości, poszerzamy wiedzę, uczymy radzią‡ sobie w różnych sytuacjach, dostarczamy pozytywnych wzorców, ale też budujemy z dzieckiem silną więź.

Spotkanie z Myszką Minnie było pierwszym z cyklu comiesięcznych spotkań promujących głośne czytanie dzieciom. Mamy nadzieję, że miłośą‡ do literatury już kiełkuje w młodych sercach i umysłach Jeżyków, Lisków i Wiewiórek.

 


DZIEŃ CHŁOPAKA 22/23

W piątek 30 września wszyscy chłopcy obchodzili swoje święto. Z tej okazji w grupach Jeżyków, Lisków i Wiewiórek zorganizowano moc atrakcji. Było mnóstwo zabawy, trochę sportowej rywalizacji, wesołe tańce przy muzyce, upominki i słodkosci. Oczywiście nie zabrakło także gorących życzeń i gromkiego "Sto lat" w wykonaniu dziewczynek i pań pracujących w przedszkolu. Każdy chłopiec otrzymał pamiątkowy dyplomik i legitymację superchłopaka.


SPOTKANIE Z POLICJANTEM 22/23

We wtorek 20 września wszystkie przedszkolaki: Jeżyki, Liski i Wiewiórki gościły pana policjanta- aspiranta sztabowego Janusza Drygulskiego, który przybył do nas z Komisariatu Policji w Terespolu. Nasz gośą‡ wyjaśnił przedszkolakom bardzo ważne zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się. Dzieci dowiedziały się jak byą‡ bezpiecznym w domu, w drodze do przedszkola oraz tego, że w przedszkolu powinny przestrzegaą‡ zasad ustalonych w grupie. Dzieci były zafascynowane i zainteresowane, a spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że wizyta pana Policjanta była dla naszych przedszkolaków cenną lekcją bezpieczeństwa i na długo zostanie w ich pamięci.

 


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 22/23

W 2013 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Miał to byą‡ sposób na podkreślenie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju młodego pokolenia. Od tego czasu dwudziesty września jest w kalendarzu przedszkolnym dniem wyjątkowym. W całym kraju PRZEDSZKOLAKI celebrują swoje święto na mnóstwo różnych sposobów. Także nasze przedszkolaki: Jeżyki, Liski i Wiewiórki we wtorkowy poranek rozpoczęły radosną zabawę. Były tańce, muzyka, konkursy, quizy wiedzy o przedszkolu, mnóstwo śmiechu i radości.

Podczas krótkiego spotkania wszystkich grup panie pracujące w przedszkolu zaśpiewały naszym ukochanym przedszkolakom tradycyjne "Sto lat" i złożyły im najserdeczniejsze życzenia.

Na zakończenie aktywnego dnia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomiki, medale i maleńkie upominki od Rady Rodziców.ŚWIATOWY DZIEŃ KROPKI 2022/23

Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony 15 września w coraz większej liczbie szkół i przedszkoli jest okazją do odkrywania różnorodnych dziecięcych talentów i rozwijania wiary we własne siły, bo przecież każde dziecko jest skarbnicą w której drzemią wielkie możliwości i czasem jeszcze nieodkryte talenty. Inspiracją do powstania Dnia Kropki była opowieśą‡ o małej dziewczynce -Vashti, która nie wierzyła we własne siły, ale dzięki odwadze i samozaparciu oraz niewielkiej pomocy mądrej nauczycielki odnalazła swój własny talent, a potem pomagała odnaleźą‡ go innym. Jak się okazało jedna kropka, może mieą‡ wielkie znaczenie…. Książka „The Dot – Kropka” autorstwa Petera Reynoldsa dotyka istotnego tematu- każdy z nas jest niezwkły i utalentowany- trzeba tylko znaleźą‡ w sobie odwagę, by ten talent i niezwykłośc pokazaą‡ światu.

W czwartek 15 września w salach przedszkolnych od rana królowały kropki i kropeczki. W różnych miejscach pojawiły się kropkowe dekoracje. Kropki zdobiły ubrania. Kropka była też tematem przewodnim licznych zabaw: ruchowych, tanecznych, matematycznych, plastycznych, twórczych zorganizowanych w każdej z grup. Poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach z okazji Dnia Kropki, wszystkie nasze przedszkolaki przekonały się, że warto w siebie wierzyą‡, aby rozpoznaą‡ i pielęgnowaą‡ swój własny talent. Podczas zabaw Jeżyki, Liski i Wiewiórki wykazywały się pomysłowością i kreatywnością i zasłużyły na kropkowe dyplomiki.

Dzień Kropki był wspaniałym doświadczeniem i mamy nadzieję, że przedszkolaki zachowają go w pamięci.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W czwartek 30 czerwca 2022 roku w naszym Przedszkolu odbyła się Uroczystośą‡ Zakończenia Roku Przedszkolnego. Ostatnie dziesi깇 miesięcy wspólnych zabaw i zaj깇 minęło bezpowrotnie i nieubłaganie nadszedł czas pożegnań, ale też czas upragnionych wakacji. Pani Dyrektor uroczyście powitała wszystkich zebranych: dzieci, rodziców i wychowawców. Poziomki, Jagódki i Malinki i wprowadziły zebranych w wakacyjny nastrój śpiewając letnie, gorące, pachnące plażą i morzem piosenki oraz tańcząc przepiękne układy taneczne, które przygotowały podczas zaj깇 rytmiczno-tanecznych z panią Magdą Wieczorek.

Starszaki opowiedziały wierszem o swojej długiej przygodzie z przedszkolem, a młodsze przedszkolaki chórem pożegnały starszych kolegów. Następnie pani dyrektor Katarzyna Krawczyk wręczyła dyplomy i nagrody absolwentom przedszkola oraz pozostałym przedszkolakom. Był też czas na podziękowania szerokiemu gronu rodziców, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola w ciągu tego roku szkolnego.

Po zakończeniu uroczystości nadszedł czas na pierwszą wakacyjną porcję lodów ufundowaną przez Radę Rodziców.

Absolwentom Przedszkola życzymy wielu sukcesów i spełnienia marzeń, rodzicom wielu powodów do dumy, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji!

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Lato to czas beztroskiej, radosnej zabawy, wyjazdów, wycieczek, przygód... Łatwo pośród wielu atrakcji zapomnieą‡ o tym, co najważniejsze, czyli o bezpieczeństwie. Dlatego z wizytą i z przestrogą przybył do nas tuż przed wakacjami, tzn. we wtorek 21 czerwca, nasz przyjaciel-Pan Policjant- aspirant sztabowy Janusz Drygulski. Przypomniał on przedszkolakom o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku. Mamy nadzieję, że jego cenne wskazówki zapadły Poziomkom, Jagódkom i Malinkom w pami깇 i zapewnią naszym przedszkolakom bezpieczny powrót do przedszkola i szkoły we wrześniu.

 

4,569,585 unikalne wizyty